Cenník

Cenník služieb

PONUKA PRE JEDNOTLIVCOV A PÁRY

Rodinné a systemické konštelácie

Cena za účasť na celodennom seminári pre jednu osobu je 65€ (pokiaľ nie je uvedené inak)
Cena za individuálnu konzultáciu pre jednu osobu je 70€ – za prvú začatú hodinu, každá ďalšia je 40€.

PONUKA PRE FIRMY

Firemné konštelácie

Cena za konzultáciu pre firmy a organizácie je 145€/hodina. K cene treba pripočítať náklady za prenájom priestorov (ak nejaké sú) a tiež náklady na stážistov – pri živom modelovaní situácie.

Potrebujete viac informácii?

Spýtajte sa (:

Súhlasím so spracovaním údajov

Kontakt: Ing. Eva Babiaková, info@evababiakova.sk, +421950711193