Udalosti

Semináre, prednášky, pobyty

Rodinné a systemické konštelácie

Celodenný seminár 2. 6. v Sobotišti

Individuálne termíny prebiehajú v Sobotišti a online.
V Bratislave a iných lokalitách príležitostne.

Máte záujem o prednášku, či workshop vo vašom meste?

Pomôžte ho zorganizovať!

Máte svoj obľúbený podnik, čajovňu či festival a chceli by ste tam zažiť workshop systemických konštelácií? Napíšte mi!
Ak ste rovno pripravení zorganizovať seminár – stačí nazbierať minimálne 7 účastníkov – rada prídem!

Kontakt: Ing. Eva Babiaková, info@evababiakova.sk, +421950711193