Eva Babiaková

Viac ako 10 rokov poskytujem osobné konzultácie pre jednotlivcov, vediem semináre pre verejnosť a organizácie

Viac ako 10 rokov poskytujem osobné konzultácie pre jednotlivcov, vediem semináre pre verejnosť a organizácie

Vyštudovala som Fakultu ekológie a environmentalistiky na Technickej univerzite vo Zvolene ako inžinierka ekológie. Následne pedagogické štúdium na Univerzite Mateja Bela.

V rámci ekológie som sa venovala najviac permakultúre a tiež regionálnemu využitiu ekoturizmu.

Neskôr som nastúpila do firemného prostredia, do oblasti ľudských zdrojov. Vystriedala som niekoľko zamestnávateľov až som si nakoniec založila vlastnú spoločnosť, ktorá obsadzovala zamestnancov v rámci Európskej únie. Spolupracovala som predovšetkým s výrobnými, vývojovými a konzultačnými spoločnosťami v Írsku, Dánsku a Nemecku.
Táto skúsenosť mi dala široký náhľad na rôzne firemné kultúry a tiež rôzne problémy, s ktorými sa firmy bežne stretávajú.

Vlastné workshopy, prednášky a semináre pre verejnosť vediem od roku 2014. Pracujem s väčšími aj menšími skupinami – mám skúsenosti so sprevádzaním 5 až 100 účastníkov. Poskytujem individuálne konzultácie pre jednotlivcov a taktiež firemné a organizačné konzultácie.

Môjmu zameraniu práve na konštelácie predchádzalo absolvovanie výcvikov, kurzov a školení v oblasti osobného aj profesionálneho rozvoja. Mojimi učiteľmi boli viacerí ľudia. Dlhoročne je to pre mňa Zdenka Tušková – ktorej prácu som zažila prvýkrát v roku 2005 a u ktorej som absolvovala množstvo seminárov až kým som si u nej v roku 2014 spravila aj výcvik v Rodinných a systemických konšteláciach. Moja práca je tiež ovplyvnená absolvovaním školení u Wilfrieda Nellesa (Životné konštelácie), Johanna Bhagata Zeilhoffera, Jana Pešičku (Systemický prístup) a Johna Hawkena.
V šamanských technikách je pre mňa inšpirujúce učenie Foundation for shamanic studies (spolu so svojími učiteľmi – Zora Frešová, Marko Fedor, Michael Hasslinger, Ivo Musil, …), Alicia Hamm, Sue Jamieson Moondragon a ďalší.

Celkovo ma na mojej ceste sprevádza učenie prírodných národov, ich prístup k svojim blízkym, k prostrediu a životu.
Toto učenie hovorí predovšetkým o vzájomnej prepojenosti a o tom, že všetko čo konáme konáme v súlade a pre dobro všetkých svojich vzťahov.
(Lakotská „mantra“ „Mitakuye oyasin“, ktorá sa vyslovuje pred rôznymi ceremóniami, vyjadruje niečo ako „v mene všetkých mojich vzťahov“)

Tento môj životný štýl a láska k prírode ma priviedli na Myjavské kopanice, kde svoj život tvorím spolu so svojou rodinou

Kontakt: Ing. Eva Babiaková, info@evababiakova.sk, +421950711193