Firemné konštelácie

Konštelácie vo firemnom prostredí veľmi účinne riešia problematické vzťahy na pracovisku. Odkrývajú skryté problémy a vyhodnocujú vhodné riešenia.

Viete aký majú vplyv vzťahy na vaše podnikanie?

Ste majiteľ firmy, alebo zastávate riadiacu funkciu vo firme či organizácií? Ste odhodlaní pozrieť sa na problém a skutočne ho vyriešiť? Firemné konštelácie poskytujú náhľad na vzťahy medzi jednotlivými prvkami - oddeleniami, zákazníkmi, dodávateľmi, spolupracovníkmi, navzájom medzi zamestnancami...Odhalením skrytej dynamiky máte možnosť získať výhodu, predvídať a pripraviť sa na ďalšie kroky.

Čo sú to firemné konštelácie?

Čo sú to firemné konštelácie?

Firemné konštelácie sú zážitkovým a zobrazovacím nástrojom, ktorý vám umožní vidieť skryté prepojenia vo vašej firme.

Najčastejšou motiváciou k objednaniu sú plánované zmeny v riadení, procesoch, alebo ľudských zdrojoch.
Pomáhajú nájsť nový uhol pohľadu, tým pádom riešenie pre akúkoľvek situáciu.

Druhou možnosťou je využiť ich ako nástroj pre urovnanie konfliktov , či problémov medzi zamestnancami – priamo v tíme.
Konštelácie podporujú spojenie a porozumenie.

Pre koho sú konštelácie určené?

Pre koho sú konštelácie určené?

Je možné použiť ich vo firme ako aj v oblasti štátnej správy, alebo v neziskových organizáciách

Jednou možnosťou je, že je objednávateľom majiteľ firmy, alebo osoba v riadiacej funkcii. Ostatní zamestnanci sa konštelácie nezúčastňujú a jednotlivé vrstvy spoločnosti zobrazujeme pomocou stážistov, ktorí s firmou nemajú nič spoločné.

Druhou možnosťou je naopak – riešenie konfliktov či iných problémov priamo v tíme. Kedy je mojím cieľom obnovenie rovnováhy tak, aby vnútorná spolupráca mohla prebiehať plynule a bez obavy napríklad z odchodu zamestnanca…

Ako konštelácie prebiehajú?

Ako konštelácie prebiehajú?

Podľa Vášho zadania sa zaoberáme buď jedným tímom, v ktorom riešime dané témy, alebo ideme po jednotlivých vrstvách spoločnosti.

Sú to predovšetkým tieto:

  • úroveň riadenia (majitelia a manažment, vrátane predchádzajúcich majiteľov)
  • jednotlivé oddelenia
  • ľudské zdroje – zamestnanci alebo kľúčový zamestnanci
  • vonkajšie vzťahy a vplyvy – zákazníci, dodávatelia, sponzori…
  • produkty, tovar, služba…
Spôsoby práce

Spôsoby práce

Existujú dva spôsoby zobrazenia, ktoré využívame – jedná sa o umiestnenie drevených figúrok v priestore alebo použitie účastníkov. Pri živom modelovaní situácie sa stretnutia môžu zúčastniť vaši zamestnanci, alebo ľudí poskytneme my.
Takýto prístup umožňuje vidieť, ale hlavne zažiť dynamiku konštelácie, uvedomiť si tak rýchlejšie rôzne vplyvy „na vlastnej koži“.

Veľmi často sa tieto dva spôsoby kombinujú – kedy na prvom stretnutí pripravíme náhľad cez figúrky aby sme lepšie určili čím sa budeme zaoberať pri živom modelovaní situácie.

Prvé stretnutie

Náš prvý kontakt môže prebiehať osobne alebo formou video/telefonického rozhovoru
Ujasníme si na ňom Vaše potreby a to v čom vám vieme pomôcť my
Toto úvodné stretnutie je zadarmo

Chcete viac informácií o firemných konšteláciach?

Napíšte nám!

Súhlasím so spracovaním údajov

Kontakt: Ing. Eva Babiaková, info@evababiakova.sk, +421950711193