Firemné konštelácie

Dusno v práci

Dusno v práci

Obrátil sa na mňa klient s riešením osobno – pracovnej situácie.
15 rokov pracuje pre medzinárodnú spoločnosť na významnej obchodnej pozícií. V rámci svojho tímu prináša najviac financií – a je za to veľmi adekvátne ohodnotený. Napriek tomu je zároveň frustrovaný, vystresovaný a z celkovej situácie vyhorený. Jeho psychický a zdravotný stav sa zhoršuje…

Kvalita jeho výsledkov je priamo závislá na jednom členovi tímu (v tíme je 7 ľudí) a vzhľadom na to, že tento človek prácu zanedbáva, robí ju klient častokrát za neho. O tejto situácií informoval svojho nadriadeného, pohrozil, že pracovný pomer ukončí. Ten však podľa jeho slov nespravil žiadne kroky…
Atmosféra v práci je dusná, kolegovia sa navzájom ohovárajú, vytvárajú sa skupinky – kto s kým, proti komu…

Situácia je pre môjho klienta kritická – nechce prísť o svoju stabilitu a prácu v ktorej je dobrý, zároveň je už zúfalý a nevie ako ďalej.

Aj keď sa to nezdá, ani firma nechce prísť o svojich zamestnancov (to je potrebné si uvedomiť!). Nový zamestnanec vyjde firmu o veľa veľa viac ako akýkoľvek coaching, či poradca na upratanie vzťahov (pre celú firmu, či celý tím!) Pokiaľ spoločnosť príde o kľúčového zamestnanca (tak ako to je v tomto prípade) sú ohrození zákazníci (môže si ich vziať so sebou), celkový príjem (ak sa jedná o dobrého obchodníka), celý tím (stiahne so sebou ostatných) a samozrejme celková kvalita služieb je ovplyvnená…

Vyhľadanie nového človeka niečo stojí (práca agentúry/HR ) a! nový takmer určite dostane vyšší plat ako ten, ktorý odchádza! Zároveň má možnosť 3 mesiace zo dňa na deň odísť (dostane lepšiu ponuku?), alebo nezapadne do tímu,či nebude dosť dobrý…
A samozrejme – tým, že sa človek vymení (v tomto prípade) sa skutočne vôbec nič nevyrieši…

Po úvodnom rozhovore a ujasnení témy sme rozostavali konšteláciu -
vybrali s pomedzi ostatných účastníkov semináru zástupcov a rozostavili ich v priestore.
Dohodli sme sa na klientovi (v roli), „Problematickom kolegovi“ piatich obchodných zástupcoch a nadriadenom.

Podľa zadania, s ktorým prišiel môj klient sme sledovali všetky vzájomné interakcie. Kľúčovým pre nás bol vzťah s problematickým kolegom a vzťah s nadriadeným.

Cez navnímanie a precítenie role „problematického kolegu“ mohol môj klient lepšie pochopiť náročnú situáciu, ktorá sa týkala jeho osobného života.
Zároveň keď sme do rozostavania pridali postavu „práca“ bolo jasné, že táto pre „PK“ nie je príliš zaujímavá a berie ju skôr ako istý finančný príjem – bez veľkej snahy.

V reálnom živote riešenie tejto situácie závisí od nadriadeného, preto sa moja pozornosť aj v konštelácií zameria na neho. Účastník, ktorý ho zastupuje v zdieľa svoj jasný postoj – pevnosť, stabilita, pripravenosť podporiť svojho zamestnanca (môjho klienta). Čaká na jasné inštrukcie a informácie.

Tu klient priznáva, že mu jeho nadriadený ponúkol radikálne riešenie – teda, že tohto kolegu prepustí. Tomuto sa chcel klient vyhnúť – podľa môjho názoru čiastočne z úprimného súcitu, ale do veľkej miery kvôli tomu, že pre neho samého by bolo ťažké začínať v novej práci (projektoval teda svoje pocity a obavy na niekoho iného).

Konštelácia ukázala čo mala a ja ňou nemám prečo manipulovať ďalej.
Záverom a radou odomňa pre klienta je uznanie svojich potrieb (čo je pri zdravotných a psychických problémoch úplne nevyhnutné!) a nastavenie hraníc za pomoci nadriadeného (v tomto prípade oficiálneho upozornenia smerom ku „kolegovi“).

Ďalšou výzvou pre tohto konkrétneho klienta by bolo pozrieť sa na nefunkčné vzorce, v ktorých uprednostňuje iných a jedná na svoj úkor. Súcití s kolegom viac ako so sebou. Nemá odvahu spraviť kroky k náprave a riešeniu.
Otváranie ďalších tém je na dlhodobú a pravidelnú spoločnú prácu.

Našli ste sa v tomto príbehu a chcete náhľad na Vašu konkrétnu situáciu?

Kontakt: Ing. Eva Babiaková, info@evababiakova.sk, +421950711193