Individuálne konzultácie

Každé stretnutie je iné.

To akým spôsobom budeme pracovať závisí do veľkej miery od vášho zadania, či zámeru s ktorým prichádzate.

V prvej časti sa venujeme rozhovoru. Potrebujeme sa navzájom spoznať a zladiť. Obaja potrebujeme cítiť dôveru pred tým než vstúpime do praktickej časti sedenia.

Na konštelácie môžeme využiť dva spôsoby práce.

Rozmiestnenie drevených figúrok na podložke vám môže priblížiť vašu situáciu z nadhľadu.
Zároveň dáva možnosť vidieť „váš systém“ (rodinný, vzťahový, zdravotný, či iný) ak potrebujete zahrnúť viacerých členov.

Ďalšou možnosťou je hranie rolí v priestore. Priame preciťovanie jednotlivých pozícií, ktoré patria do vášho systému. (Napríklad pri zadaní harmonizácie vzťahu s rodinou sú týmito rolami jednotlivý rodinný príslušníci). Nejde tu pri tom o herecký výkon, ale naopak o autentické prežívanie emócií. K tomuto sa dostávate prostredníctvom nasledovania intuitívneho pohybu tela a všímavosti (mindfullness).

Tento prístup je veľmi jednoduchý a zároveň účinný. Na našom stretnutí vás týmito technikami prevediem – nemusíte sa báť, že by vám čokoľvek nešlo.

Konštelácie menia váš vnútorný obraz reality prostredníctvom nadhľadu, pochopenia ostatných zúčastnených, zmeny postoja.
Tým, že pracujú cez zážitok toto všetko ukotvujú priamo v tele.

Individuálna práca ponúka intímne prostredie a je vhodná predovšetkým pre ľudí, ktorí sa nechcú otvárať pred ďalšími ľuďmi.

Stretnutie je možné spraviť osobne, alebo v online priestore.

Tento druh sedenia, či konzultácie trvá zvyčajne 1 – 1,5h. Cena je 70e/prvá hodina, každá dalšia začatá hodina má cenu 40e.

Mám záujem o individuálnu konzultáciu!

Kontakt: Ing. Eva Babiaková, info@evababiakova.sk, +421950711193