Rodinné a systemické konštelácie

Klientka začína rozprávať.
Hovorí o mieste, na ktorom aktuálne žije. Presťahovala sa sem asi pred tromi rokmi. Je to krásna lokalita v prírode. Aby tu mohla žiť musela zmeniť životný štýl – dom aj pozemok si vyžaduje veľa starostlivosti – čas, energiu aj financie. Napriek tomu sa tu cíti dobre, veci do seba zapadajú, má tu prácu, klientov, priateľov,…
Problém je, že sa na tomto mieste necíti dobre jej manžel. Je možné, že je to pre neho príliš veľký záväzok, chýba mu sloboda a ľahkosť, ktorú mal pred tým.
Premýšľa či je riešením zmena bývania – v jej hlase sú však počuť pochybnosti…
Zároveň začne otvárať ďalšiu tému – s manželom boli nejakú dobu rozídení, došlo k viacerým nezhodám a sama nevie ako ďalej…a či vôbec.
Dostávame sa k podstate problému – zapracovať na vzťahu a obetovať prostredie, ktoré je pre ňu podporujúce – alebo rozvíjať svoju vlastnú cestu a možno pustiť vzťah?
Pre ujasnenie zadania ponúknem klientke spomalenie myšlienkového prúdu, vrátenie pozornosti do svojho vnútra a krátky čas v tichosti.
Veľmi rýchlo povie, že je pre ňu prioritou pozrieť sa na smerovanie vzťahu.
Do konštelácie vyberieme niekoľko zástupcov v roliach, ktorí zdieľajú po rozostavení svoje pocity.

Klientka (v roli) – cíti nestabilitu, prepadáva dozadu, akoby padala
Manžel – je rovnako nestabilný, padá, cíti neistotu, strach a úzkosť
Bytosť vzťahu – je v priestore dominantná, cíti sa veľmi silná
Vzhľadom na to, že mi nie je z rozostavania úplne jasné čo je potrebné riešiť pridávam do konštelácie ďalšiu abstraktnú postavu

+ To čo je potrebné riešiť

K novej postave sa približuje Manžel – trochu ožíva, Bytosť vzťahu sa vzďaľuje, odchádza na kraj miestnosti. Nechce mať s týmto nič spoločné. Obaja manželia stoja pri sebe – ale akoby odpojení, úplne „niekde inde“. Atmosféra je cítiť špecifickou „disociatívnou – odpojenou energiou“. V celom priestore chýba akási mäkkosť, kontakt a dotyk.

Moja klientka spomenie – že by novou postavou, ktorú som pridala mohla byť sexualita.

Klientka(v roli) pozerá nedôverčivo na Manžela a hovorí, že tu nie je na čom stavať.
Bytosť vzťahu je stále na kraji konštelácie, najradšej by odišla.
A ja začínam vnímať v priestore – že sa jedná o „starú energiu“ – možno zraňujúcu skúsenosť, cestu pokusov a omylov – na ktorej sa skutočne stavať nedá. Napriek tomu necítim, že by konštelácia bola na konci.

Pridávam ďalšiu postavu

+ Nová bytosť vzťahu

Klientka (v roli) aj Manžel sa k nej otočia a vykročia za ňou, skončia v uvoľnenom, príjemnom objatí.
Tu konšteláciu nechávam.
Pri postavení každej konštelácie mám – na základe mojich predchádzajúcich skúseností, určitý predpoklad – čo ktorá postava – rola môže priniesť. Keď sa dohodneme so zadávateľom na abstraktných roliach – sú to častokrát postavy, ktoré konšteláciu nejakým spôsobom ozrejmujú, ujasňujú, alebo posúvajú ďalej.
V tomto prípade bola línia príbehu o zanechaní predchádzajúcich presvedčení a možno negatívnych vzájomných skúseností – Bytosť vzťahu na začiatku a vytvorenie priestoru pre nové vzájomné spoznávanie sa – Nová bytosť vzťahu na konci.
Jedná sa o akúsi archetypálnu postavu, ktorá pomohla vytvoriť z konštelácie príbeh, dať klientke vodítka, akým spôsobom je možné pokračovať v reálnom živote. V tomto prípade, by som povedala, že pre ďalšie smerovanie je potrebné vzájomné spoznávanie, kontakt, hľadanie a nachádzanie ciest pre obojstranne príjemný fyzický aj duševný kontakt. Budovanie vzťahu do veľkej miery od nuly.

Pokiaľ by prišiel iný klient s rovnakým alebo podobným zadaním – celá konštelácia odráža jeho situáciu a odvíja sa úplne inak.

Ak by ste chceli vyskúšať na živo konšteláciu a prácu v skupine – pozývam vás na celodenný seminár v sobotu 13.4. v Bratislave.

Ak preferujete intímnejšie prostredie alebo máte problém otvoriť sa v skupine – je možné dohodnúť sa na individuálnom sedení, na ktorom sme len my dvaja – v Sobotišti, v Bratislave, či v online priestore.

PS: Príbeh je zverejnený so súhlasom klientky, pre ktorú bola konštelácia rozostavaná

Rodinné a systemické konštelácie

celodenný seminár 13.4. v Bratislave

Kontakt: Ing. Eva Babiaková, info@evababiakova.sk, +421950711193