Rodinné a systemické konštelácie

Predaj bytu - prepis konštelácie

Predaj bytu - prepis konštelácie

Ako vyzerá postavenie konštelácie pri riešení praktického problému.

Predaj bytu.

Na konštelácie prišla klientka, ktorá riešila praktický problém – predaj bytu.

S manželom vlastnia byt v dobrej lokalite. Žili v ňom spolu s rodinou, neskôr ho prenechali „mladým“ – synovi s nevestou. Tí sa pred pár mesiacmi odsťahovali a byt ostal prázdny.
Rozhodli sa ho predať a dali to na starosti spoľahlivej realitnej agentúre.
Na obhliadke bolo za takmer pol roka veľké množstvo záujemcov – všetci nakoniec ponuku odmietli.

Nejakú dobu sa venujeme úvodnému rozhovoru.

Pre správne rozostavanie konštelácie, ale hlavne pre zmysluplný výsledok sú potrebné čo najkonkrétnejšie informácie.
Pýtam sa aký je názor realitnej agentky na túto situáciu, aký je v súčasnosti realitný trh a tiež ma zaujíma aká je spätná väzba klientov, ktorý nehnuteľnosť odmietli.

Nič podozrivé v rozhovore nenachádzam. Na cenu sa nikto priamo nesťažoval, komunikácia s agentkou prebieha hladko. Nič o čom by sa dalo v reálnom živote oprieť a zmeniť to.

Do konštelácie vyberieme niekoľkých zástupcov

Majitelia
Byt
Klienti

Moja klientka ich rozostaví v priestore, zástupcovia si navnímajú svoje role.

Majitelia – otočený chrbtom k bytu, byt ich nezaujíma
Byt – stojí pevne a stabilne, v rámci konštelácie s nikým nemá výrazný kontakt
Klienti – majú tendenciu z konštelácie odísť, nič ich veľmi nezaujíma, byt už vôbec nie

Z mojej praxe už viem, že na to, aby sa veci pohli potrebuje Byt viac pozornosti. V tejto chvíli ešte neviem od koho ani ako. Vzhľadom na to, že predaj má na starosti tretia osoba – realiťáčka – staviam ju do konštelácie. Zaujíma ma jej pôsobenie.

+ Realiťáčka

Postava sa postaví k Majiteľom – vyzerá zaneprázdnene a snaživo, ale k Bytu sa nepribližuje a z môjho pohľadu mu nevenuje dostatok pozornosti. Kontakt s klientmi má slabý (tendencia odísť pretrváva).

S účastníkmi v roliach komunikujem moje pozorovanie.
Navrhnem, nech sa Majitelia priblížia k Bytu.
V tej chvíli sa konštelácia začína hýbať.
Realiťáčka prejaví väčšiu zaangažovanosť, Klienti sa opatrne priblížia, ale stále majú veľa pochybností.

Skúšam pár krokov – nič nemá veľký efekt. Do konštelácie pridávam ďalšiu postavu.

+ To čo tam chýba (postaví sa k Bytu)

Klienti sa začnú na Byt usmievať a priblížia sa.
S ostatnými účastníkmi prichádzame spoločne na to, že to čo situácií chýbalo bola „Atmosféra“ – pocit, ktorý by Byt v Klientoch vyvolával.

Moja klientka priznáva, že je byt vyprataný, prázdny.

Konšteláciu následne rozpúšťam.

Ešte chvíľu sa rozprávame o tom – akým spôsobom je možné byt upraviť, aby bol atraktívnejší. Čím je možné ho dozariadiť, prenajať nábytok, využiť stageing – tak, aby v potencionálnych kupcoch vyvolal ten správny pocit domova…

Toto je jeden z príkladov ako môže vyzerať konštelácia s veľmi praktickou témou.
Pre iného klienta – hoci s rovnakým, či podobným zadaním bude vyzerať úplne inak…

Máte záujem o náhľad na vašu konkrétnu situáciu?

Dohodnite si termín pre konzultáciu!

Kontakt: Ing. Eva Babiaková, info@evababiakova.sk, +421950711193