Rodinné a systemické konštelácie

Bloky v nasledovaní životnej cesty / Usporiadanie pracovného života

Bloky v nasledovaní životnej cesty / Usporiadanie pracovného života

Individuálna konštelácia – prepis

Jana pôsobí vo viacerých oblastiach – ako hudobníčka, hlasová couch(ka), blogerka, …Má vybudovanú silnú sociálnu sieť a klienti ju oslovujú do veľkej miery sami.
Veľmi ju láka relatívne nová oblasť pôsobenia – „performance“ – herectvo, divadlo, tanec, burlesque…kde by mohla zároveň poukazovať na spoločenské témy tak, aby to malo význam nie len pre ňu, ale aj pre ostatných.

Vníma na tejto svojej ceste „bloky“, ktoré jej bránia na túto (tak trochu kontroverznú) cestu vykročiť.

Navrhnem jej jednoduchý začiatok konštelácie – od ktorého sa môžeme neskôr odvíjať ďalej.

Jana (klientka sa postaví na svoju vlastnú pozícu)
Performance (do role sa postavím ja)

Stojíme oproti sebe. Jana sa ku mne priblíži – cíti neistotu, ale aj zvedavosť.
Ja (v roli Performance) sa vnáram hlbšie do svojho prežívania. Hýbem sa, naťahujem, tancujem a preciťujem svoje telo. Mentálna rovina je pre mňa neobvykle výrazná Prechádzajú mnou nové nápady a vízie… predstavy obecenstva, ľudí, ktorí ma pozorujú.
Odrazu sa celý pocit zmení na frustráciu z toho, že je tento môj vnútorný proces príliš dlhý a žiadny záver – cieľ sa neobjavuje.

Súčasne mnou prebiehajú dva protichodné vnemy – dobrý pocit z napojenia sa na zdravé jadro, vnútornú esenciu, múdrosť – z druhej strany je to neistota a myslím, že aj hanba.

Pokiaľ nepríde reálna zmena tak so všetkým o chvíľu seknem.

V tomto štádiu z konštelácie vystupujeme. Dávame si pauzu, aby sme si mohli ujasniť to čo sme vnímali. A tiež ako chceme pokračovať ďalej.

Rozprávame sa o Janinom detstve – jej rodičia sú rozvedení a prostredie z ktorého vychádza bolo dosť nestabilné. Jej talenty neboli podporované – i keď im možno nikto priamo nebránil. Jej otec, aj keď bol sám hercom, klientku do tohto prostredia neuviedol. Rozpráva o tom ako mohla študovať herectvo, alebo sa viac tejto ceste venovať, keby…
Hovorí ďalej o šikane, ktorá trvala niekoľko rokov a súvisela s jej telom. Cítila sa byť neprijatá, škaredá, zahanbená…
Väčšinu toho čo má a kým je vybudovala sama a stálo ju to veľa energie a síl.

Celý tento príbeh mi rezonuje s tým čo ukazovala konštelácia – nedostatok usmernenia, dôvery, pocity hanby,…

Chýbajúca podpora a ochrana v detstve sa mnohokrát v dospelosti ukazuje ako neschopnosť nasledovať svoje zámery, život vo fantázií viac ako v realite, hlboké pochybnosti o sebe, svojej hodnote, príliš rýchle vzdávanie sa, nedôvera v osud.

V terapii sa rozhodnem doplniť práve tento chýbajúci prvok bezpečia a ochrany.
Do konštelácie pridávam To čo ťa podporuje

Jana sa postaví do role Podpory, ja do role Performance.
Opakuje sa prvotné rozostavanie a pocity v ňom.

Akoby sa sama odsudzujem a posudzujem za to pekné čo cítim a vnímam – i keď niekde v sebe viem, že je to pravdivé. Bojujem so svojimi pochybnosťami. V hlave mi idú obrazy ľudí – ktorí vyzerajú správne, správajú sa správne – ľudí, ktorí nie sú vôbec ako ja.
Pozriem sa na „To čo ma podporuje“.
Hľadím na ňu a spracovávam v sebe tieto svoje protichodné vnútorné časti. Autentické a hlboké napojenie a na druhej strane kontakt s fiktívnymi predstavami, ideálmi, pocitom menejcennosti a chuťou sa skryť.

Vo svojom vnútri si vyberiem pocit pravdivosti a autentickosti…

Obe sme hlboko dojaté – ja aj Jana, pozeráme si neustále do očí.

Pozvem ju nech prejaví to aká práve je, čo cíti, v akejkoľvek podobe zo svojho vnútra (Pozvánka od Performance k performance)
Ona vysloví „ďakujem ti, že si“ – ja na moje vlastné prekvapenie jej odpoviem, aby to povedala sama sebe.
„Ďakujem ti, že si“ – svojej hlbokej múdrosti, svojej esencii.
Tu konštelaciu ukončujeme.


V konštelácii sme pracovali s hypotetickými – abstraktnými postavami, ktoré reprezentovali Janine vnútorné časti, ktoré sa prejavili takýmto spôsobom.
V spoločnej práci budeme ďalej pokračovať na liečení vzorcov z detstva, ukotvenie spojenia s intuitívnym – autentickým ja a tiež na oslabení orientácie na fantazijný a iluzórny svet.

Pokiaľ máte aj vy záujem o spoločnú prácu – napíšte mi pre dohodnutie si individuálneho stretnutia

Eva

V čom vám tento prepis zarezonoval? Našli ste si v ňom nejaký odkaz pre seba?

Všetky články uverejňujem primárne v skupine Systemické konštelácie - Bezpečný priestor. Chcete sa stať aktívnou súčasťou komunity so záujmom o terapie a náhľady prostredníctvom konštelácií? Pridajte sa ku nám!

Kontakt: Ing. Eva Babiaková, info@evababiakova.sk, +421950711193