Rodinné a systemické konštelácie

Celodenný intenzívny seminár

Konštelácie pracujú s otvorením a vyliečením vzorcov a blokov, ovplyvnených na hlbokej úrovni osobnou traumatickou skúsenosťou, alebo náročnou situáciou predkov.

Umožňujú vidieť a porozumieť vlastnej životnej situácií z nadhľadu.

Najčastejšou motiváciou navštíviť seminár býva harmonizácia vzťahov – rodinných, partnerských či iných. Psychické či zdravotné problémy. Nájdenie vzťahu k sebe (sebaláska, sebavedomie, …)

Motívov je nekonečne veľa, dôležité je aby ste vedeli vy prečo a s čím prichádzate.

Mali by ste počítať s tým, že budeme spoločne pracovať v skupinke o veľkosti 5 – 10 účastníkov.
V takto veľkej skupinke je možné vytvoriť pomerne rýchlo bezpečné a intímne prostredie, teda prostredie, v ktorom môžeme bezpečne zdieľať svoje vnútro bez vzájomného posudzovania, alebo odsudzovania. Kde držíme priestor tým, že nedávame nevyžiadané rady a tiež nič nevynášame mimo kruh

Každý z účastníkov má možnosť postaviť si konšteláciu na vlastnú tému. Avšak už iba postavenie sa do role v konštelácií niekoho iného prináša veľa uvedomení.

Konštelácie nenahrádzajú prácu lekára ani psychoterapeuta – môžu však vašu liečbu účinne podporiť.
Tým, že seminár trvá celý deň jedná sa o intenzívnu prácu na sebe, kde máte možnosť prejsť veľkou životnou premenou.

Najbližší celodenný seminár bude 11.5. v Sobotišti, pre registráciu vypíšte prosím formulár

Ozveme sa Vám obratom s ďalšími informáciami :)

Rodinné a systemické konštelácie

celodenný seminár v Bratislave 18.5

Kontakt: Ing. Eva Babiaková, info@evababiakova.sk, +421950711193